Elektrėnų turizmo informacijos centras

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta

Istorija

Audio gidas

0:00
0:00

1944 m. rudenį Didžiosios kovos rinktinės Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrys Pagrendos miške, dab. Elektrėnų sav., įsirengė 3 slėptuves. 1945 m. sausio 20 d. NKVD pasienio kariuomenės 97-asis būrys vykdė karinę operaciją, kurios metu buvo surasta viena iš trijų slėptuvių-bunkerių. Jame 1945 m. sausio 10 d. NKVD kariuomenės pasienio būrio kareiviai vykdė karinę operaciją, kurios metu bunkeris buvo likviduotas. Kautynių metu žuvo 11 Didžiosios Kovos apygardos būrio partizanų (kai kuriuose šaltiniuose rašoma, jog mažiau). Žinoma, jog žuvo Pagrendos k. gimę broliai Albertas Seliuta, g. 1919 m., Jeronimas Seliuta, g. 1912 m. (2002-04-10 jam pripažintas kario savanorio statusas), Simonas Seliuta, g. 1917 (1916) m. ir vienas nežinomas partizanas. Žuvusiųjų kūnai buvo nuvežti į Kietaviškes ir išniekinti prie bažnyčios vartų. Praėjus keturioms dienoms Seliutų palaikus artimiesiems pavyko slapta palaidoti Peliūnų k., dab. Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. kapinėse. Neatpažintojo partizano palaikų likimas nežinomas.
2013 metais bunkeryje buvo atliekami archeologiniai tyrimai. Archeologinė ekspedicija tapo pirmąja, kuri ne tik ištyrė partizanų bunkerio vietą, bet ir remiantis tyrimų rezultatais ją sutvarkė: atkūrė iki tyrimų buvusį bunkerio duobės vaizdą, suformavo tikslius bunkerio ir jo įėjimo kontūrus.
1992 m. žuvusių partizanų artimųjų rūpesčiu prie bunkerio duobės krašto, seno, sutręšusio kryžiaus vietoje buvo pastatytas metalinis, apvalaus skersinio pjūvio kryžius (2,8 m aukščio). Jo centre, prie metalinės, šešiakampio skydo formos plokštelės pritvirtinta nukryžiuotojo statulėlė.
Netoliese 2013 m. liepos 18 d. pastatytas tipinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo ženklas – Vyčio kryžiaus paminklas (aut. Romas Navickas). Užrašas ant paminklo: „Pagrendo miške šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1945-01-20 žuvo Didžiosios Kovos rinktinės Bondaro būrio partizanai Balys Česonis g. 1927 m., Kajetonas Česonis g. 1923 m., Vladas Česonis g. 1925 m., Vladas Juozupka, Albertas Seliuta g. 1919 m., Jeronimas Seliuta g. 1913 m., Simonas Seliuta g. 1917 m.
Slėptuvės-bunkerio vieta yra 5×5 m dydžio, apie 1 m gylio duobė su lenktu, apie 4 m ilgio, 0,8–1 m pločio įėjimo grioviu; 2013 m. archeologinių tyrimų metu ištirta.

Atsiliepimai

Komentuoti