Zabarijos kalvos

Neries regioniniame parke yra saugoma vertingiausia Neries slėnio atkarpa, pats vaizdingiausias jo kraštovaizdis. Prieš Jūsų akis atsiveriančios Zabarijos kalvos – vienas iš pačių įspūdingiausių kraštovaizdžio elementų visame regioniniame parke. Jos primena kadaise čia tekėjusią galingą Neries proupę, kurios plotis šioje vietoje siekė kelis kilometrus. Dabar mes stovime buvusios galingos upės dugne, o tolumoje matomos banguojančio kalvos yra tos senosios ledynų tirpsmo upės pakrantė. Žemiau Vilniaus, Neries regioninio parko ribose, Neris kerta paskutiniojo ledyno sustumtas Baltijos aukštumas, padalindama jas į dvi dalis, atskirdama Trakų ir Sudervės kalvynus. Upei čia reikėjo gerokai pasidarbuoti, kol buvo išplatinta ir išgilinta jos vaga. Tai rodo abipus vagos iki 70–80 m aukščio iškylantys slėnio šlaitai. Platus 3–5 km pločio senasis Neries slėnis tęsiasi daugiau nei 40 km. Iš plačių prieledyninių marių tekėjo žymiai galingesni vandens srautai negu dabartinė upė. Taigi ir vietoje dabartinės Neries kadaise tekėjo žymiai platesnė ir vandeningesnė ledo tirpsmo vandenų upė, suformavusi platų senslėnį. Kol ledynas buvo pastojęs jai kelią link Baltijos jūros, ji tekėjo priešinga nei dabar kryptimi – savo vandenis plukdė į pietryčius! Be to, Neries pirm­takė nebuvo tokia vingiuota, kaip dabartinė. Ji suskalavo viršu­tiniąsias (IV–VII) Neries slėnio terasas – apie tai liudija daubos, susidariusios ištirpus palaidotam ledui. Pasitraukus ledynams ir prieledyninėms marioms, negyvose terasose ir šlaituose palaipsniui formavosi dirvožemis. Daug laiko praėjo, kol Neries ir jos intakų slėniai sužaliavo miškais. Skirtingi žemės paviršiaus nuogulų dariniai lėmė medynų įvairovę. Slėnyje vyraujančius spygliuočių masyvus paįvairina lapuočiai, pavasarį nusidažantys įvairių atspalvių žalia, o rudenį – geltona, ruda ir raudona spalvomis. Tuomet slėnio kraštovaizdis atgyja. Dėl skir­tingo drėgnumo (terasos, ypač salpa, vietomis užmirkusios dėl drėgmės pertekliaus), dirvožemio tipų žemųjų augalų įvairovė dar didesnė negu medynų.

 

Atsiliepimai

Komentuoti