Mitkiškių akmuo su „Kristaus, Marijos ir avinėlio pėdomis

Akmuo yra apie 0,15 km į šiaurės vakarus nuo Neries ir Sukros santakos, apie 80 m į šiaurės vakarus nuo Vievio–Žaslių kelio tilto per Sukrą. Akmuo pilko granito, apaugęs samanomis. Akmuo 1,95 m ilgio, 1,6 m pločio ir iki 0,3 m aukščio nuo dabartinio žemės paviršiaus. Akmens vakarinėje dalyje yra natūralių įdubų, vadinamų pėdomis. Didžiausia įduba panaši į žmogaus dešiniosios kojos atspaudą, vadinama Dievo Motinos (Šventos motinos, Žmogaus) pėda. Ji yra 39 cm ilgio, 4–10 cm pločio ir iki 6 cm gylio. Greta yra 36 cm ilgio, 8–15 cm pločio ir iki 5 cm gylio įdubimas, vadinamas Kristaus pėda, arba kūdikio, (Kristaus, mažo vaiko) pėda. Prie jų yra maža įduba, vadinama avinėlio pėda. Įdubimas kiek pailgas, 8×5 cm dydžio, iki 2,5 cm gylio. Akmuo laikomas šventu, stebuklingu. Ant akmens buvo dedamos aukos: pinigai, žiedai, karoliukai, gėlės ir kt. Į pietus nuo akmens stovi medinis kryžius. Šioje vietoje nuo XIX a. laikytos mišios. 1935 m. prie akmens buvusi aukų dėžutė, surinktos aukos buvo atiduodamos parapijos kunigui. Dešimtą penktadienį po Velykų žmonės iš mišių su visa procesija ateidavo iki akmens melstis, eidavo keliais aplink jį. Apie akmenį žinoma daug padavimų. Pasakojama, kad tada, kai akmenys buvo minkšti, Marija ir Jėzus Kristus vaikščiojo žeme ir įmynė akmenyje savo pėdas. Kitame padavime pasakojama, kad Mitkiškių akmuo yra kitados stovėjusios bažnyčios vietoje. Statant vandens malūną ant Sukros upelio, akmenį bandyta skaldyti, bet tik pradėjęs darbą akmenskaldys apakęs, o iš akmens ėmęs tekėti kraujas. Yra daug padavimų variacijų apie akmens stebuklingą galią, prie jo pagydavę žmonės. 1971 m. jį žvalgė Istorijos institutas, akmuo pakartotinai tyrinėtas 1975 ir 1984 m.    1998 m. Valstybinė paminklosaugos komisija pritarė, kad šis akmuo būtų įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Akmuo – nacionalinio reikšmingumo mitologinis paminklas, saugomas valstybės. Dabartiniu metu rasti šį akmenį nesunku. Aplink akmenį augantys medžiai ir šalia jo stovintis kryžius gerai matomi nuo kelio. Senas kryžius pakeistas nauju, vietoj buvusios medinės tvorelės žaliuoja buksmedžių gyvatvorė, aplink akmenį iškastas nemažas dirvožemio sluoksnis, aplinka nuolat tvarkoma.

Atsiliepimai

Komentuoti